Dokumentazioa

Atal honetan, Plan Orokarren inguruan sortuko diren dokumentuak jarriko ditugu: Aurrerapena, ingurumenaren gaineko erginaren azterketa, planoak, etabar.

En este apartado iremos subiendo toda la documentación que se genere en torno al Plan general, como el Avance, el informe de sostenibilidad medioambiental, planos, etc.

lehenengo aldizkaria

Bigarren aldizkaria