6 ALTERNATIBA

Mañariako parte-hartze prozesuan jasotako sei alternatibak aurkezten dira. Hauetako bat Mañariako hirigintza etorkizuna antolatuko duena izango da. Sei alternatiba hauek oinarri amankomun bat dute:

• Alde batetik, izaera publikoko espazio libreek osaturiko ardatz nagusia, Mañariko errekan zehar gauzaturikoa.

• Bestetik, Andra Mari kalearen zabaltzea, Izurtzatik datorren bidegorriaren jarraipena, harrobien berreskurapena, etab.

Proposamen hauetan, proposamen errealak nola lortu daitezkeen ideiak, kopuruak baino garrantzia handiagoa izan du. Hau, erabilpenak konbinatuz, eraikigarritasuna banatuz, mixturaz, pertsonen arteko harremanak eta espazio publiko zentral bat proposamen guztietan egon dadila bermatuz egin da.

Guztiak herri eredu konpaktu, jasangarri eta gaur egungo egoera ekonomiko eta sozialari egokituriko eredua garatzen dute. Parte hartze prozesuan definitu diren eremu ezberdinak irudikatu dira, etxebizitza eta espazio libreak banatuz.

6 ALTERNATIVAS
Presentamos las seis alternativas urbanísiticas para el núcleo urbano derivadas del proceso partivipativo. La que obtenga mayor puntuación será la que se desarrolle en el Plan general. Las seis tienen un mismo punto de partida:

• Un eje principal en torno al río, como espacio libre de uso público.

• La ampliación de la calle Andra Mari, la continuidad del bidegorri que proviene de Izurtza, la recuperación de las canteras, etc.

Las propuestas han buscado, no tanto la cantidad sino la calidad de vida y su plasmación en un proyecto, de forma que han procurado diseminar los edificios para combinar usos, potenciar las relaciones sociales y garantizar un espacio público central presente en todas ellas.

Todas vienen de un mismo modelo, y al margen de las diferencias que una u otra contemplan, todas contienen un modelo compacto, sostenible y adaptado a la realidad actual de Mañaria.

Deja un comentario