Proposamenetarako 1.Tailerra: Lurren egokitasuna

Azaroaren 14an osteguna, 19:00etan

Tailer hauetan berriz ere taldeka, Mañariako lurren egokitasuna aztertuko dugu, zer eta zertarako egoki den esanez. Lurren egokitasuna, bere horretan kontserbatzeko, hirigintzaren garapenerako eta herritarren harremanetarako beharrezkoak diren eremuak kokatzeko.

1 Taller de propuestas: Idoneidad de suelos

14 de noviembre, jueves, 19:00

En este taller se analizará en grupos la idoneidad de suelos de Mañaria, estableciendo los diferentes suelos y para que son idóneos. Catalogaremos que suelos se deben proteger, cuales desarrollar urbanísticamente y cuales son convenientes para desarrollar relaciones sociales.

Deja un comentario