Hirugarren diagnostiko tailerra, urriak 24 osteguna

Balorazio Mapa. Talde teknikoak diagnostiko teknikoa azalduko du, eta aurreko tailerretan ateratako ideien pilaketatik guztion artean Mañariako balorazio mapa osatuko dugu zer eta nola ikusten dugun adieraziz. Plano gainean lan egingo da, tokian tokiko arazoak eta onurak identifikatuz.

Mapa de Valoración. El equipo técnico explicará el diagnóstico y, con todas las ideas que han salido en los talleres anteriores, entre todos conformaremos los mapas de valoración expresando qué y como lo valoramos. Trabajaremos sobre planos, identificando en cada lugar sus problemas y beneficios.

Deja un comentario